އިއުލާން: MDP/2022/12 އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕު އިންތިޚާބު

މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 18 ފެބްރުއަރީ 2022 ވީ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 2 ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު އެއްވަރުވުމާއި ގުޅިގެން، އެއްވަރުވި 2 ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި މިއަދު (7 މާރޗް 2022) ގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.