އިއުލާން: MDP/2022/10 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން

މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 28 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބު، 7 މާރޗް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ފަސްކޮށްފީމެވެ.
މިއިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ 7 މާރޗް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ.
ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.