އިއުލާން:MDP/2022/008 ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު

23 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް، MDP/2022/007 ނަމްބަރ އިއުލާނުން ހުޅުވާލި ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމްގެ ޕްރައިމަރީއަށް ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ.

1 ޢަލީ ނަސީމް ، އައިޑި A094449 ، ރީޙުއްސަބާ ، ޅ. ކުރެންދޫ
ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.