އިއުލާން: MDP/2022/05 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު

މިއަދު (18 ފެބްރުއަރީ 2022 ) ގައި ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.