އިއުލާން: MDP/2022/03 އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު

މި ޕާޓީގެ އިއުލާން ނަމްބަރ MDP/2022/01 އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރަށް މިޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ މަޤާމްތަކަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 18 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް މިޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރި ގަޑިއަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކަކީ

މެންދުރުފަހު 1:30 – ހަވީރު 5:30އަށް