އިއުލާނު: MDP/2021/0024 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 – ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒާއި ވޯޓުލާ ވަގުތު

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަކީ 25 ސެޕްޓެންބަރ 2021 (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ.
ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރުކަޒުތައް މިއިއުލާން އާއިއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

މާލޭގައި ވޯށި ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

ރަށްރަށުގައި ވޯށި ފޮށި ބަހައްޓާ މަރުކަޒުތައް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ