އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ޙިއްސާ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޗެއާރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޓީ މިލިންކުންް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ