އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

17 އަދި 18 ފެބްރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ތިރީގައިވާ ލިންކްތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ސިޓީތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ރަށްރަށުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ