އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވ.ތިނަދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއިބެހޭ

MDP/EC/2020/037

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ (ޑަބްލިއުޑީސީ) 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވ.ތިނަދޫގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މިއަދު (18 ފެބްރުވަރީ 2020 ) މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށެވެ.
މާލޭގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ އެމްޑީޕީ ހަރުގަޭގައި އަދި ތިނަދޫގައި ވޯޓުލާނީ ބާމިސްކިތް ސަރަހައްދުގައެވެ.
ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.