ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހޯދުމާއިގުޅޭ

MDP/EC/2020/016

31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކުރައްވާ ކެެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާ ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ ފޮއްޓަކަށް 2 މަންދޫބުންގެ މައުލޫމާތު އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ފޯނު ނަމްބަރާއެކު elections@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.ފާސް ދޫކުރާނީ ވޯޓުލާން ފެށުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓަކާއިވެސް ހަވާލުވެ ހުންނަ އޮފިޝަލެވެ.