ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020

MDP/EC/2020/013
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ (16 ޖެނުއަރީ 2020) 9:00 އަށްވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.