ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020 – ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ މާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

MDP/EC/2020/012

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް

ރަށު ކައުންސިލް ތަކަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް