ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 – ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

MDP/EC/2020/011
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު މިއަދުން (11 ޖެނުއަރީ 2020 ) ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އެވެ.
ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.