އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގައި 48 ދާއިރާއެއް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން


އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ