އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ކޮންގްރެސްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮންގްރެސްގެ މަގާމަށް އައިކު އަޙްމަދު އީސާ އައްޔަން ކުރުން


މިހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ 30 އަދި 31 ވަނަ ދުވަހުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޒުވާނުންގެ ކޮންގްރެސްގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ކޮންގްރެސްގެ މަގާމަށް ގ.ސައްލިގެ އައިކު އަޙްމަދު އީސާ އައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށް ދެންނެވީމެވެ.