އެމްޑީޕީގެ ރެޖިސްޓްރާ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތުހުޅުވާލުން

އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ