ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް 2019 އިންތިޚާބު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް 2019 އިންތިޚާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ