ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށްއެދި މިއަދު 11 ފެބްއަރީ 2019 ގައި ޕާޓީންވަނީ ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރާނެ ފޯމެޓެއް، ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި 14 ފެބްރުއަރީ ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:00 ގެ ކުރިން މިފޯމެޓަށް މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށް ޕާޓީން އެދިފައިވެއެވެ.

މާލީ ބަޔާން ފޯމެޓް