އިއުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް 18 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި އިންޑިއާ، މެލޭޝިއާ އަދި ސްރީލަންކާގެ ވޯޓުފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

ސްރީލަންކާ

No 17, Boadi Raja Mw (Perakumba Road )
Dehiwala, Sri Lanka
( Thoariq’s residence )

މެލޭޝިއާ

No. 35 BU 1/11 Bandar Utama PJ, Selangor.
Malaysia
(Ali Shiyam’s Residence )

އިންޑިއާ

Biverah Hotel and Suites
Pattom Kumarapuram Road
Thiruvananthapuram , Kerala
695011, India
( Next to Maldives Consulate in Trivandrum)