މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާންމުކުރުން

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

A01 HA. Hoarafushi Dhaairaa

A02 HA. Ihavandhoo Dhaairaa

A03 Baarah Dhaairaa

A04 Dhihdhoo Dhaairaa

A05 Kelaa Dhaairaa

B01 HA. Hanimaadhoo Dhaairaa

B02 HD. Nolhivaran Dhaairaa

B03 HD. Vaikaradhoo Dhaairaa

B04 Kulhudhuffushi Uthuru Dhaairaa

B05 Kulhudhuffushi Dhekunu Dhaairaa

B06 Makunudhoo Dhaairaa

C01 SH. Kanditheem Dhaairaa

C02 SH. Milandhoo Dhaairaa

C03 Sh. Komandhoo Dhaairaa

C04 Sh. Funadhoo Dhaairaa

D01 N. Kendhikulhudhoo Dhaairaa

D02 N. Manadhoo Dhaairaa

D03 N. Velidhoo Dhaairaa

D04 N. Holhudhoo Dhaairaa

E01 R. Alifushi Dhaairaa

E02 R. Ungoofaaru Dhaairaa

E03 R. Dhuvaafaru Dhaairaa

E04 R. Inguraidhoo Dhaairaa

E05 R. Maduvvari Dhaairaa

F01 B. Thulhaadhoo Dhaairaa

F02 B. Eydhafushi Dhaairaa

F03 B. Kendhoo Dhaairaa

G01 Lh. Hinnavaru Dhaairaa

G02 Lh. Naifaru Dhaairaa

G03 Lh. Kurendhoo Dhaairaa

H01 K. Kaashidhoo Dhaairaa

H02 K. Thulusdhoo Dhaairaa

H03 K. Guraidhoo Dhaairaa

I01 ADh. Maamigili Dhaairaa

I02 ADh. Mahibadhoo Dhaairaa

I03 ADh. Dhangethi Dhaairaa

J01 V. Felidhoo Dhaairaa

J02 V. Keyodhoo Dhaairaa

K01 M. Dhiggaru Dhaairaa

K02 M. Mulah Dhaairaa

L01 F. Bilehdhoo Dhaairaa

L02 F. Nilandhoo Dhaairaa

M01 Dh. Meedhoo Dhaairaa

M02 Dh. Kudahuvadhoo Dhaairaa

N01 Th. Vilufushi Dhaairaa

N02 Th. Thimarafushi Dhaairaa

N03 Th. Kinbidhoo Dhaairaa

N04 Th. Guraidhoo Dhaairaa

O01 L. Isdhoo Dhaairaa

O02 L. Gan Dhaairaa

O03 L. Fonadhoo Dhaairaa

O04 L. Maavah Dhaairaa

P01 GA. Vilingili Dhaairaa

P02 GA. Dhaandhoo Dhaairaa

P03 GA. Gemanafushi Dhaairaa

Q01 GDh. Thinadhoo Uthuru Dhaairaa

Q02 GDh. Thinadhoo Dhekunu Dhaairaa

Q03 GDh. Madaveli Dhaairaa

Q04 GDh. Faresmaathodaa Dhaairaa

Q05 GDh. Gadhdhoo Dhaairaa

R01 Gn. Fuvahmulah Uthuru Dhaairaa

R02 Gn. Fuvahmulah Medhu Dhaairaa

R03 Gn. Fuvahmulah Dhekunu Dhaairaa

S01 S. Hulhudhoo Dhaairaa

S02 S. Feydhoo Dhaairaa

S03 S. Maradhoo Dhaairaa

S04 S. Hithadhoo Uthuru Dhaairaa

S05 S. Hithadhoo Medhu Dhaairaa

S06 S. Hithadhoo Dhekunu Dhaairaa

S07 S. Maradhoo Feydhoo Dhaairaa

T01 Hulhumale Dhaairaa

T01 Hulhumale Dhaftharu

T02 Henveiru Medhu Dhaairaa

T03 Henveiru Dhekunu Dhaairaa

T04 Henveiru Uthuru Dhaairaa

mdp_t04_dhf (2)

T05 Galholu Uthuru Dhaairaa

T06 Galholu Dhekunu Dhaairaa

T07 Machangoalhi Uthuru Dhaairaa Dhaftharu

T07 Mahchangoalhi Uthuru dhaairaa

T08 Mahchangoalhi Dhekunu Dhaairaa

T08 Mahchcngoalhi Dhekunu Dhaairaa Dhaftharu

T09 Maafannu Uthuru Dhaairaa

T10 Maafannu Hulhangu Dhaairaa Dhaftharu

T10 Maafannu Hulhangu Dhaairaa

T11 Maafannu Medhu Dhaairaa

T12 Maafannu Dhekunu Dhaairaa Dhaftharu

T12 Maafannu Dhekunu Dhaairaa

T13 Vilimale Dhaairaa

T14 Henveiru Hulhangu Dhaairaa

T15 Mahchangoalhi Medhu Dhaairaa

U01 AA. Mathiveri Dhaairaa

U02 AA. Thoddoo Dhaairaa