MDP-EC-2018-039 Shakuvaa ah 1 dhuvas ithuru kurun (1)