އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގެ އިންތިޚާބު މިއަދު ބާއްވައިފި.

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާ އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި އިންތިޚާބު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ވޯޓުލުން ބޭއްވިފައިވަނީ މާލޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގެ އަދި ރަށްރަށުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހަރުގޭތަކުގައެވެ. ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު މި އިންތިޙާބުގް ވޯޓްލުން ނިމި މިހާރު ވޯޓް ގުނުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުންނެވެ.