ދުވަހުގެ ޙުލާސާ 4 ޑިސެމްބަރު 2018

4 ޑިސެމްބަރ 2018: ކ ގުރައިދޫ ދާއިރާ އަދި ލ އިސްދޫ ދާއިރާއިން އެމް.ޑީ.ޕީއާއި އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ ފޯރމްތައް ދެ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ވަކިވަކިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއާރޕާރސަން ޙަސަން ލަތީފާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. ގ.ދ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފަރާތުން އަލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯރމް ދާއިރާގެ ރައީސާ ޒިފްލީނާ ވަނީ މިއަދުގެ ގެ ހަވީރު ރާއިސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެވެ.