އިއުލާން

އިއުލާން

MDP/EC/2018/027 އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ 169 ވަނަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް އޮތް 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޙާބުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 87 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރަމެވެ

2 ޑިސެމްބަރ 2018