ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔަސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔަސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެވެ.