ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ފަށާފައިވާ “ޖަޒީރާ ރާއްޖެ” ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ތައްޔާރުކުރި އައްޑޫ ޖަގަހަ ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަށާފައިވާ “ޖަޒީރާ ރާއްޖެ” ކެމްޕޭނަށް މާލޭގައި ހެންވޭރު ރޯޝަނީ މަގުގައި ހުންނަ ތަނޑިރަތްމާގޭގައި ހަދާފައިވާ އައްޑޫ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ޖަހަގަ ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޖަގަހަ ހުޅުވުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދެވެ.