އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކޮންގްރެސް އ.އ އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

29 އަދި 30 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކޮންގްރެސް އ.އ އުކުޅަހުގައި ބާއްވަންނިންމައިފިއެވެ. އުކުޅަހުގައި ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމީ ކޮންގްރެސް ވިލަރެސްކޮށް އިންތިޒާމްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮންގރެސް ކޮމިޓީގެ މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.