އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުން

ޖޫން މަހުގެ 6 ، 7 ، 8 އަދި 9 ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާ މަޖިލިސްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ދާއިރާ މަޖިލިހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެމްޕެއިން މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގުމާއި، މެނިފެސްޓޯއަށް ޙިޔާލު ހޯދުމާއި، މި ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާއި މެދުގައެވެ.