ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2018 | ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ 30 މެއި 2018 ވީ (ބުދަ) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ