ރިސޯރޓްތަކާއި ސިނާއީ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ވޯޓް ލެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުން

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ