ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވާ ތަންތަން

މެއި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ތިރީގައި މިވާ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް
ސްރީލާންކާގެ ކޮލޮމްބޯ އަދި ކެންޑީ
އިންޑިއާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް (ޓްރިވެންޑްރަމް) އާއި ބެންގަލޫރު
މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލާލަމްޕޫރު
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން