އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018

ދާއިމީ ވޯރޓާރސް ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މާރަންދޫ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ | މޮޅަދޫ

ނިލަންދޫ ދާއިރާ | ދަރަބޫދޫ

ނިލަންދޫ ދާއިރާ | ނިލަންދޫ