އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2018

މި ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ 2018/001/MDP/EC އާއި ގުޅިގެން މިމަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ