ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދުޙަމް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ އިއުލާން