ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު – ބ. ކަމަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ބ. ކަމަދޫ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއާއި ގުޅޭ އިއުލާނު ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

އެމްޑީޕީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޑައުންލޯޑުކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.