ކެޔޮޅާ ބޭބޭ ދޫންޏާގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ދިޓީވީގައި

27 ޑިސެމްބަރ 2009
އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހަފްތާގެ ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ރެއަކު 9.30 އިން 10.00 އަށް ދިޓީވީން ދައްކަމުން ދާނެއެވެ.
ކެޔޮޅާ ބޭބޭ ދޫންޏާގެ ނަމުގައި ފޮނުވާ މިޕްރޮގްރާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކާއި އެމްޑީޕީގެ އިއްތިޙާދުގެ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ބެލުންތެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މިޕާޓީން ގެނެސްދެމުންދާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.