އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާންކުރަނީ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާންކުރާނެއެވެ.
މި އިންތިޚާބުގ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުން އޮންނާނީ މިރޭ އިރުއޮއްސި 6.30 ގައި އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.