އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އިންތިޙާބައް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް

އެމްޑީޕީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފަރާތަށް ތާއީދު އޮތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން 2017