ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ހަމަޖެހުން ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، އޮނަރަބްލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ނޫސް ބަޔާން