mdp_banner

Wednesday, February 22, 2017

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

C5LXSdkWcAEcWO2

އދ. ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޒައިދު ރައާދު އަލް ޙުސައިންއާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ޖެނީވާގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަރުވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މަޝްރަޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒައިދު ރައާދު އަލް ޙުސައިންނާއި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

No Comments »

No comments yet.

Leave a comment