މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ)ގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އިންތިޙާބްވެވަޑައިގެންފި

CgVLvg8UsAAYKAK

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަތީފް އިންތިޙާބްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށާއި ކޮލަމްބޯގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވޯޓުލުމުގެ ފުރަތަމަ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރީ ރޭ 10:00ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަ އެވެ.