ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ