ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބް 2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޙާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފީމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެއްވުމަށް 7799772 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތި ލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ކައުންސިލް އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަށް ތާއީދު އޮތްކަށް އަންގައިދޭ ލިޔުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ