އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބް 2016

އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭތުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޙާބަކާއިނުލާ މަޤާމަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

މި ޕާޓީގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކުގެ ވޯޓުލުން 11 މާރޗް 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1400 ން ހަވީރު 1700އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ