ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ހިނގާލުމެއް

265647124

ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ހިނގާލުމުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިވުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ގޮވާލިއެވެ. މި ހިނގާލުމަކީ މުޒާހަރާއެއް ނޫންކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.