އެމް.ޑީ.ޕީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޙާބް 2016

އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އިންތިޙާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ތާއީދު ފޯމް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ