ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

180862_497885051850_35889281850_6712905_5988679_n-700x465

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ލަންކާމަގުން ވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ 21:05 ހާއިރެވެ.

އަދި މިއަދުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.