އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔާމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

CVNAeLvUYAAM3O2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮްކރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔާމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ. ޗެއާރޕާރސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔާމް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފައި ވަނީ 14:30 އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ވުމަށެވެ.