ބަޖެޓް 2016 އާއިމެދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ތަފްސީލީ ބަޔާން

Presentation1

ބަޖެޓް 2016 އާއިމެދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ތަފްސީލީ ބަޔާން ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ