ކުއްލި ޙާލަތުގައި ސިޔާސީ ހަބަރު ގެނެސްދިނުމަށް ފޮޅިއެއް ނެރެފި

ކުއްލި! މި ލީފްލެޓް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިރޭ ކުއްލި! މިނަމުގައި ފޮޅިއެއް ނެރެފިއެވެ. މިރޭ ނެރުނު މި ފޮޅީގެ ބޭނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްޤައްޔޫމް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ހަބަރުތަށް ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ލީފްލެޓެއްގެ ޒަރީއާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.